Copyright 2020 Care4iT bv

GISReporter

Cleanscope

SWEEP

Care4Fresh

Care4it

Care4it bestaat uit een enthousiaste groep automatiseerders met veel ervaring. Wij proberen altijd de beste oplossing te vinden voor uw probleem. Wij zijn bekend met vele functionele gebieden. Ook hebben wij ervaring met een groot aantal specialistische technische producten. De implementatietrajecten voor zowel onze eigen producten als voor standaard-software hebben wij voor allerlei klanten uitgevoerd. Business Intelligence, rapportage systemen, mobiele applicaties etc. zijn ons niet vreemd.

Vraag gerust en u krijgt een eerlijk antwoord. Voordat we beginnen aan een project weten we of we het kunnen of we maken vooraf een proof-of-concept.

KENNIS

Care4it heeft in de loop der jaren veel kennis opgebouwd op allerlei gebied van de automatisering. Ontwikkelen doen wij primair met Microsoft producten, aangevuld met o.a. DevExpress, LLBLGen, Code Smith, Altova XML Tools, Crystal Reports, Oracle, PostgreSQL. Ook specialistische onderwerpen zoals; versleuteling, GIS, WMS, WFS, single sign-on, cloud implementaties, het gebruik van API ’s van standaard producten zoals ACT! en Snelstart, maar ook Workflow, NEN2075, ISO2859, BI, rapportage systemen, mobiele applicaties etc. vindt u in ons kennis portfolio. Care4iT heeft technieken om mobiele app’s te maken die vanuit één project zowel op iOS/iPAD‘s, Android tablets, Windows tablet en notebooks/PC ’s draaien.

KWALITEIT

De kwaliteit van software is, in tegenstelling tot de oplevering van bv. een huis, minder gemakkelijk vast te stellen. Care4iT richt zich altijd op het inzetten van de nieuwste ontwikkelmethoden en de nieuwste tools van hoogwaardige leveranciers. M.n. ook omdat de veiligheid van applicaties in de huidige tijd erg belangrijk is. We hebben hoog opgeleide medewerkers (Hoger onderwijs, universitair) die veilige en hoogwaardige software schrijven, waarbij de informatie die met de software wordt vergaard veilig wordt opgeslagen in een goed opgebouwde gestructureerde database.

PROFESSIONEEL TEAM

We zijn een klein team, maar vullen elkaar perfect aan. De ouderen onder ons weten hoe je professioneel moet automatiseren, de jongeren weten hoe je daarbij de modernste methoden en technieken moet inzetten. Via Analyse, ontwerp en implementatie, waarbij de klant nauw betrokken is bij het gehele proces, komen we tot een degelijke applicatie, die doet wat de klant gevraagd heeft.

TEVREDEN KLANTEN

Zoals aangegeven bij onze klanten, beschikt Care4iT over een brede klantenkring, waarbij bepaalde klanten al vanaf de oprichting van Care4iT bij ons klant zijn. Daaruit spreekt dat Care4iT klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan en dat klanten dat waarderen. Het zal altijd zo zijn dat onze prestatie afhankelijk is van wat de klant bijdraagt aan het proces, maar als dat in evenwicht is, dan is er een grond voor een jarenlange prettige samenwerking.

Over ons

Care4it is een bedrijf met een brede kennis van automatisering, daar waar mogelijk komt Care4it met een oplossing. Die instelling heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een gevarieerde klantenkring. Wij zijn klantgericht en door onze omvang in staat korte lijnen te hanteren. Hebt u een specifiek probleem, laat het ons weten en wij gaan voor u aan de slag.

Onze missie is het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven met pragmatische maar hoogwaardige ICT. Hierbij staat voorop dat de administratieve processen efficiënt uitgevoerd moeten kunnen worden met een hoge continuïteit, gebruikmakend van geavanceerde, maar bewezen technische ICT hulpmiddelen.

CleanscopeNext, SurveyScope, C4Sensing

CleanScopeNext is een meetsysteem voor het meten van de schoonmaakkwaliteit. SurveyScope wordt gebruikt voor het uitvoeren van vragenlijsten, zoals bv. Risico analyses, HACCP audits etc. C4Sensing het het systeem voor Belevingsmetingen.

Deze drie systemen komen samen in één Webportaal. In dat Webportaal worden alle gegevens onderhouden, metingen gepland, rapportages opgevraagd etc. Ook uw klanten kunnen toegang krijgen tot hun gegevens binnen uw administratie.

CleanScopeNext

Het meten van de schoonmaakkwaliteit van kantoorgebouwen, ziekenhuizen, scholen, maar ook vliegtuigen, hangars, bussen enz. in CleanScopeNext werkt volgens VSR KMS, conform de normen: NEN2075, NEN-EN-13549 en ISO-2859. Inspecteurs werken met een mobiele applicatie, waarbij de gegevens via Internet gesynchroniseerd worden met een database in het Webportaal. Op locatie wordt het resultaat van de meting direct berekend. Via het Webportaal kan een rapport gegenereerd worden. Ook is het mogelijk automatisch een rapport te laten genereren, zodra de meting is terug gesynchroniseerd, inclusief verzending naar Klant en Leverancier. Ook het versturen van aankondigingen van metingen naar Klant en Leverancier is mogelijk.

De Mobile App van CleanScopeNext is gebruikersvriendelijk en ondersteunt de Inspecteur waar mogelijk, o.a. met Normteksten, plattegronden en relevante keuzes als het om keuzelijstjes gaat. ter ondersteuning van de meting kunnen foto ‘s gemaakt worden, die ook in de rapportage weer terugkomen. De App draait op elk platform en heeft alleen een Internetverbinding nodig tijdens het synchroniseren.

CleanScopeNext is gecertificeerd door VSR, zie: https://www.vsr-schoonmaak.nl/kernthema-s/kwaliteitszorg/software.

De VSR kan ook gebruikers van het VSR KMS meetsysteem certificeren. Gebruik van door VSR gecertificeerde software zal dat proces versoepelen. Mede omdat in het CleanScopeNext webportaal geanonimiseerde rapportages uitgedraaid kunnen worden die nodig zijn voor de VSR certificering.

Lees meer…

SurveyScope

SurveyScope is een programma waarmee meer of minder uitgebreide vragenlijsten uitgevoerd kunnen worden. Hierbij spreken we vaak over een Audit. De Audit kan gaan over Risicoanalyse van een werkplek, een HACCP Audit etc.

De vragen worden gegroepeerd onder Onderwerpen en vragen kunnen afhankelijkheden in zich hebben.

Een uitgevoerde Audit wordt binnen het Webportaal, na synchronisatie omgezet in een professioneel rapport. Soms is het nodig een nabewerking van een Audit uit te voeren, zoals het benoemen en toewijzen van Acties. De nabewerking vindt plaats in het Webportaal.

Lees meer…

C4Sensing

C4Sensing is bedoeld om op een eenvoudige manier een belevingsonderzoek uit te voeren. Ondervraagden kunnen zelf via de tablet antwoord geven op vragen. De vragen kunnen ook hier afhankelijkheden bevatten. Onderwerpen voor C4Sensing zijn Schoonmaak, Beveiliging, Catering etc. Deze facilitaire deelgebieden kunnen ook in één Belevingsmeting opgenomen worden. Er kunnen op verschillende niveau ‘s rapportages gegenereerd worden. Hierdoor is het mogelijk om voor een facilitair deelgebied een rapport te genereren voor de bijbehorende Leverancier.

Lees meer…

Care4Fresh

Care4Fresh is een gebruikersvriendelijk logistiek pakket dat o.a. gebruikt wordt in de groente- en fruit groothandel maar ook toe te passen is voor andere vers handel zoals vis en vlees of voor non-food groothandels. Veel van onze klanten gebruiken In-One als hun bestelportaal voor hun klanten met Care4Fresh als backoffice voor verkoop, inkoop, voorraadbeheer, facturering enz.

Care4Fresh is ook verkrijgbaar in een algemene versie en heet dan Care4Commerce. Care4Commerce wordt gebruikt door CSU voor het logistieke proces van de schoonmaakmiddelen die in het schoonmaakproces gebruikt worden.

Voor ondersteuning van het logistieke proces kunnen ook de weegschalen van DIGI en/of handscanners worden gekoppeld aan het Care4Fresh systeem.

Zie ook www.care4fresh.nl

SWEEP

Safe Working on Eco Energy Plants, is een systeem voor het beheren van Powerplants zoals Windparken, Warmtekrachtcentrales, Zonneparken etc. Onderhoudsaanvragen worden door de onderhoudsleverancier ingevoerd in een gebruikersvriendelijk Webportaal en voorzien van de juiste informatie en procedures. Een workflow-systeem, dat op de aard van het werk is afgestemd, zorgt voor een goedkeurproces, dat aan de veiligheidsvoorschriften van de branche voldoet. Van deze workflow is een audit-trail beschikbaar. Na goedkeuring zal, als het werk gestart wordt, de registratie van aanwezige technici plaatsvinden. Na afloop volgt de afmelding, zodat altijd bekend is wie waar aan het werk is. Een Powerplant is opgedeeld in Assets en een Asset in Componenten. Tot op componentniveau kan bepaald worden welke onderhoudsleverancier het onderhoud verricht.

Wind Turbine Safety Rules

SWEEP ondersteunt ook WTSR. De werkwijze voor WTSR wordt gehanteerd in de UK en Ierland. Bij WTSR is sprake van AWP/ROP ‘s die gekoppeld zijn aan een Type turbine. Zodra het werk gestart wordt, vindt de overdracht van verantwoordelijkheid voor de installatie plaats van beheerder naar Work Party (Hoofdmonteur). Deze overdracht van verantwoordelijkheid wordt vastgelegd in de Audit-trail. Als het werk aan het einde van de dag nog niet af is, dan kan de installatie in Surrender gezet worden, voorzien van de Surrender tekst, die aangeeft in welke toestand de installatie zich bevindt. Hierdoor kan de volgende dag, eventueel door een andere Work Party, veilig verder gegaan worden met het werk.

SWEEP Mobile

SWEEP Mobile is de bijbehorende App. de App draait op alle platformen en kan door alle rollen gebruikt worden, zoals Beheerder, Planner, Eigenaar, Monteur. Elk van die rollen heeft eigen functies en presentatie van gegevens.

Lees meer…

GISReporter

GIS reporter is een rapportagesysteem, dat eenvoudig aan elke applicatie toegevoegd kan worden en de mogelijkheid geeft de in het systeem opgenomen informatie via rapportages te ontsluiten. In de rapportages kan ook GIS informatie weergegeven worden, zoals bv. relevante kaartjes.
De rapportages worden via een beveiligede URL aangeroepen en kunnen dus zowel vanuit een onderhoudsapplicatie, als ook via een GIS viewer aangeroepen worden.
De aansturing van de GIS reporter verloopt via een aantal rapportage tabellen, die aan de applicatie worden toegevoegd. De GIS Reporter wordt gebruikt voor de
RisicokaartPortaal natuurbeheer & Landschap en het Landelijk Grondwater Register.

Contact

Care4it

Molenland 2

8024 AL, ZWOLLE

telefoon: 038 452 56  77

I. https://www.care4it.nl
E. info@care4it.nl

Bel of mail en maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend gesprek met een van onze werknemers.