Copyright 2020 Care4iT bv

C4Sensing

C4Sensing is een programma waarmee een vragenlijst doorlopen kan worden op een tablet, b.v. voor een belevingsmeting. Het programma wordt ondersteund door een Webportaal. In dat webportaal worden ook de andere Apps; CleanScopeNext en SurveyScope ondersteund.

De App heeft alleen een Internetverbinding nodig tijdens het synchroniseren.

In het portaal wordt een belevingsmeting ingevoerd, met daaraan gekoppeld een vragenlijst, een of meer Locaties en een of meer enquêteurs.

Na het terug-synchroniseren zijn de ingevulde enquêtes beschikbaar voor het maken van een rapportage. De rapportage kan in uw huisstijl vormgegeven worden.

Antwoorden op vragen kunnen een waardering hebben, waardoor het mogelijk wordt een score per ingevulde enquête te berekenen. In het webportaal zijn tevens Management rapportages beschikbaar.