Copyright 2020 Care4iT bv

SurveyScope

SurveyScope is een programma waarmee vragenlijsten op een tablet doorlopen kunnen worden. Dat kunnen vragenlijsten zijn betreffende:

  • Risico inventarisatie
  • Werkplekonderzoek
  • HACCP Hygiëne codes, zoals Horeca, Kleine Woonvormen etc.
  • etc.

SurveyScope wordt ondersteund met een Webportaal. In dat webportaal worden ook onze producten CleanScopeNext, C4Sensing ondersteund.

Er kunnen vragenlijst afhankelijke rapportages worden opgeroepen, vormgegeven in de eigen huisstijl.